Systémy pre Korg Pa nástroje - Korg Profesionálne aranžéry

Slovenská súkromná stránka už 11 rokov poskytuje informácie.
Prejsť na obsah

Systémy pre Korg Pa nástroje

Najnovšie verzie operačných systémov pre nástroje KORG Pa
KORG Pa4X

Najnovší systém je verzia: 2.2 (31.5.2018)

Najnovšia verzia operačného systému je: (v2.2)
Resouces data - hudobné dáta, reset a obnovenie : (nie sú  vydané !)
KORG Pa1000

Najnovší systém je verzia: 1.2 (31.5.2018)

KORG Pa700

Najnovší systém je verzia: 1.3 (31.5.2018)

KORG Pa3X

Najnovší systém je verzia: 1.63

Najnovšia verzia operačného systému je:  (v1.63)
Resouces data - hudobné dáta, reset a obnovenie: (v1.63)
Korg Pa3X Le

Najnovšia verzia systému je:   (v1.10)
Resouces data - hudobné dáta: (v1.10)
Korg HAVIAN 30

Korg HAVIAN 30
Najnovšia verzia systému je:  (v2.00) 25.02.2016
Resouces data - hudobné dáta, reset a obnovenie: (nie sú  vydané !)
Korg Pa900

Korg Pa900
Najnovšia verzia systému je:   (v1.3) 10.04.2018
Obnovenie a reset nástroja :   (v1.3) 10.04.2018
Korg Pa600

Korg Pa600
Najnovšia verzia systému je:     (v2.1) 10.04.2018
Obnovenie a reset nástroja : (v2.1) 10.04.2018
Korg Pa600 QT

Korg Pa600 QT
Najnovšia verzia systému je:     (v2.1) 10.04.2018
Obnovenie a reset nástroja : (v2.1) 10.04.2018
Korg Pa300

Korg Pa300
Najnovšia verzia operačného systému je:     (v2.10) 10.04.2018
Resouces data - hudobné dáta, obnovenie a reset : (nie sú  vydané !)
Korg Pa2X

Korg Pa2X
Najnovšia verzia systému je:   (v2.02)
Resouces data - hudobné dáta:  (v2.01)
Formátovanie a čistenie pamäti: (potom použiť súbor reset a obnovenie !) 
Reset a obnovenie nástroja:  (v2.02)
Korg Pa800

Korg Pa800
Najnovšia verzia systému je:     (v2.02)
Resouces data - hudobné dáta:  (nie sú vydané !)
Formátovanie a čistenie pamäti:   (potom použiť reset a obnovenie !)
 Reset a obnovenie nástroja: (v2.02)

Korg Pa588

Korg Pa588
Najnovšia verzia systému je:     (v1.00)
Resouces data - hudobné dáta:  (v1.00)
Označenie SD kariet
UPOZORNENIE :
Korg Pa s SD mechanikou podporuje SD karty  iba s označením SD (bez HC alebo XC)
SD karty s väčšou kapacitou ako 2GB s označením SDHC alebo SDXC nie sú podporované !
ako príklad podporovaných kariet napr.: (kapacita nie značka)


SDHC alebo SDXC nie sú podporované napr.: (kapacita nie značka)


označenie SD kariet


Korg Pa500

Korg Pa500
Najnovšia verzia systému je:         (v1.19)
Resouces data - hudobné dáta:  (v1.19)
Reset a obnovenie nástroja:         (v1.19)

Korg Pa50 SD nepodporuje karty s označením HC 
teda ako (high capacity-veľká kapacita !)
maximálna kapacita SD karty bez označenia HC ja 2 GB !
Nad 2GB teda 4 a viac GB sú už s označením HC napr. 8GB SDHC. 
Takúto kartu Korg už nepozná! 
Korg podporuje karty s označním iba SD !
 Teda bez HC alebo XC !
Korg SD karty s označením SDHC alebo SDXC 
 so zvýšenou kapacitou nepodporuje !
 

Korg Pa500 Musikant

Korg Pa500 Musikant
Najnovšia verzia systému je:      (v1.19)
Resouces data - hudobné dáta:    (v3.00)Korg Pa50 SD nepodporuje karty s označením HC 
teda ako (high capacity-veľká kapacita !)
maximálna kapacita SD karty bez označenia HC ja 2 GB !
Nad 2GB teda 4 a viac GB sú už s označením HC napr. 8GB SDHC. 
Takúto kartu Korg už nepozná! 
Korg podporuje karty s označním iba SD !
 Teda bez HC alebo XC !
Korg SD karty s označením SDHC alebo SDXC 
 so zvýšenou kapacitou nepodporuje !
 
Korg Pa1X všetky verzie

Korg Pa1X, Pa1X Pro, Pa1X Pro elite
(všetky verzie)
Najnovšia verzia systému je:    (v3.01)
 alebo archív zip  (v3.01)
Resouces data - hudobné dáta:  (v3.00)
alebo archív zip  (v3.00)
Pre správne vytvorenie diskiet je potrebný počítač so systémom WINDOWS XP a starší !
Windows 7 anovší systém nemusia tieto diskety vedieť vytvoriť ! 
Korg Pa50 SD

Korg Pa50 SD
Najnovšia verzia systému je:     (v1.02)
Resouces data - hudobné dáta:   (v1.00)

Korg Pa50 SD nepodporuje karty s označením HC 
teda ako (high capacity-veľká kapacita !)
maximálna kapacita SD karty bez označenia HC ja 2 GB !
Nad 2GB teda 4 a viac GB sú už s označením HC napr. 8GB SDHC. 
Takúto kartu Korg už nepozná! 

Korg podporuje karty s označním iba SD !
 Teda bez HC alebo XC !
Korg SD karty s označením SDHC alebo SDXC 
 so zvýšenou kapacitou nepodporuje !
 

Korg Pa50

Korg Pa50 (s FFD disketovou mechanikou)
Najnovšia verzia systému je:     (v1.04)

Resouces data-hudobné dáta:
(v1.00)

Pre správne vytvorenie diskiet je potrebný počítač 
so systémom WINDOWS XP a starší !
Windows 7 a novší systém nemusia tieto diskety vedieť vytvoriť ! 
Korg Pa80

Korg Pa80
Najnovšia verzia systému je:     (v3.06)
Resouces data - hudobné dáta:  (v3.06)
Pre správne vytvorenie diskiet je potrebný počítač so systémom WINDOWS XP a starší !
Windows 7 a novší systém nemusia tieto diskety vedieť vytvoriť ! 
Korg Pa60

Korg Pa60
Najnovšia verzia systému je:    (v1.05)

Resouces data - hudobné dáta:
 (v1.05)

Pre správne vytvorenie diskiet je potrebný počítač so systémom WINDOWS XP a starší !
Windows 7 a novší systém nemusia tieto diskety vedieť vytvoriť ! 
Korg MicroArranger

Korg MicroArranger
Najnovšia verzia systému je:        (v1.00)
Resouces data - hudobné dáta:   (v1.00)
Korg Liverpool

Korg Liverpool
Najnovšia verzia systému je:v     (v1.02)
Resouces data - hudobné dáta:  (v1.02)
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah