Systémy pre Korg Pa nástroje - korgpa.sk 2024

Site language
Jazyk stránky
Prejsť na obsah

Systémy pre Korg Pa nástroje

Najnovšie verzie operačných systémov pre nástroje KORG Pa
KORG Pa5X

Najnovší systém je verzia: 1.2.1 (16.11.2023)


Verzia systému PKG:        
 


KORG Pa4X

Najnovší systém je verzia: 3.1.0 (10.7.2019)

Najnovšia verzia operačného systému je: (v3.1.0)
Verzia systému PKG:         Verzia systému UPD:
 


KORG Pa1000

Najnovší systém je verzia: 1.3.1 (11.03.2019)

KORG Pa700

Najnovší systém je verzia: 1.3 (31.5.2018)

KORG Pa3X

Najnovší systém je verzia: 1.63

Najnovšia verzia operačného systému je:  (v1.63)
Resouces data - hudobné dáta, reset a obnovenie: (v1.63)
Korg Pa3X Le

Najnovšia verzia systému je:   (v1.10)
Resouces data - hudobné dáta: (v1.10)
Korg HAVIAN 30

Korg HAVIAN 30
Najnovšia verzia systému je:  (v2.00) 25.02.2016
Resouces data - hudobné dáta, reset a obnovenie: (nie sú  vydané !)
Korg Pa900

Korg Pa900
Najnovšia verzia systému je:   (v1.3) 10.04.2018
Obnovenie a reset nástroja :   (v1.3) 10.04.2018
Korg Pa600

Korg Pa600
Najnovšia verzia systému je:     (v2.1) 10.04.2018
Obnovenie a reset nástroja : (v2.1) 10.04.2018
Korg Pa600 QT

Korg Pa600 QT
Najnovšia verzia systému je:     (v2.1) 10.04.2018
Obnovenie a reset nástroja : (v2.1) 10.04.2018
Korg Pa300

Korg Pa300
Najnovšia verzia operačného systému je:     (v2.10) 10.04.2018
Resouces data - hudobné dáta, obnovenie a reset : (nie sú  vydané !)
Korg Pa2X

Korg Pa2X
Najnovšia verzia systému je:   (v2.02)
Resouces data - hudobné dáta:  (v2.01)
Formátovanie a čistenie pamäti: (potom použiť súbor reset a obnovenie !) 
Reset a obnovenie nástroja:  (v2.02)
Korg MP-10 Pro

Korg MP-10 Pro
Najnovšia verzia systému je:     (v1.03) zip súbor
Resouces data - hudobné dáta: (nie sú vydané !)


Korg Pa800

Korg Pa800
Najnovšia verzia systému je:     (v2.02)
Resouces data - hudobné dáta:  (nie sú vydané !)
Formátovanie a čistenie pamäti:   (potom použiť reset a obnovenie !)
 Reset a obnovenie nástroja: (v2.02)

Korg Pa588

Korg Pa588
Najnovšia verzia systému je:     (v1.00)
Resouces data - hudobné dáta:  (v1.00)
Označenie SD kariet
UPOZORNENIE :
Korg Pa s SD mechanikou podporuje SD karty  iba s označením SD (bez HC alebo XC)
SD karty s väčšou kapacitou ako 2GB s označením SDHC alebo SDXC nie sú podporované !
ako príklad podporovaných kariet napr.: (kapacita nie značka)


SDHC alebo SDXC nie sú podporované napr.: (kapacita nie značka)


označenie SD kariet


Korg Pa500

Korg Pa500
Najnovšia verzia systému je:         (v1.19)
Resouces data - hudobné dáta:  (v1.19)
Reset a obnovenie nástroja:         (v1.19)

Korg Pa50 SD nepodporuje karty s označením HC 
teda ako (high capacity-veľká kapacita !)
maximálna kapacita SD karty bez označenia HC ja 2 GB !
Nad 2GB teda 4 a viac GB sú už s označením HC napr. 8GB SDHC. 
Takúto kartu Korg už nepozná! 
Korg podporuje karty s označním iba SD !
 Teda bez HC alebo XC !
Korg SD karty s označením SDHC alebo SDXC 
 so zvýšenou kapacitou nepodporuje !
 

Korg Pa500 Musikant

Korg Pa500 Musikant
Najnovšia verzia systému je:      (v1.19)
Resouces data - hudobné dáta:    (v3.00)Korg Pa50 SD nepodporuje karty s označením HC 
teda ako (high capacity-veľká kapacita !)
maximálna kapacita SD karty bez označenia HC ja 2 GB !
Nad 2GB teda 4 a viac GB sú už s označením HC napr. 8GB SDHC. 
Takúto kartu Korg už nepozná! 
Korg podporuje karty s označním iba SD !
 Teda bez HC alebo XC !
Korg SD karty s označením SDHC alebo SDXC 
 so zvýšenou kapacitou nepodporuje !
 
Korg Pa1X všetky verzie

Korg Pa1X, Pa1X Pro, Pa1X Pro elite
(všetky verzie)
Najnovšia verzia systému je:    (v3.01)
 alebo archív zip  (v3.01)
Resouces data - hudobné dáta:  (v3.00)
alebo archív zip  (v3.00)
Pre správne vytvorenie diskiet je potrebný počítač so systémom WINDOWS XP a starší !
Windows 7 anovší systém nemusia tieto diskety vedieť vytvoriť ! 
Korg Pa50 SD

Korg Pa50 SD
Najnovšia verzia systému je:     (v1.02)
Resouces data - hudobné dáta:   (v1.00)

Korg Pa50 SD nepodporuje karty s označením HC 
teda ako (high capacity-veľká kapacita !)
maximálna kapacita SD karty bez označenia HC ja 2 GB !
Nad 2GB teda 4 a viac GB sú už s označením HC napr. 8GB SDHC. 
Takúto kartu Korg už nepozná! 

Korg podporuje karty s označním iba SD !
 Teda bez HC alebo XC !
Korg SD karty s označením SDHC alebo SDXC 
 so zvýšenou kapacitou nepodporuje !
 

Korg Pa50

Korg Pa50 (s FFD disketovou mechanikou)
Najnovšia verzia systému je:     (v1.04)

Resouces data-hudobné dáta:
(v1.00)

Pre správne vytvorenie diskiet je potrebný počítač 
so systémom WINDOWS XP a starší !
Windows 7 a novší systém nemusia tieto diskety vedieť vytvoriť ! 
Korg Pa80

Korg Pa80
Najnovšia verzia systému je:     (v3.06)
Resouces data - hudobné dáta:  (v3.06)
Pre správne vytvorenie diskiet je potrebný počítač so systémom WINDOWS XP a starší !
Windows 7 a novší systém nemusia tieto diskety vedieť vytvoriť ! 
Korg Pa60

Korg Pa60
Najnovšia verzia systému je:    (v1.05)

Resouces data - hudobné dáta:
 (v1.05)

Pre správne vytvorenie diskiet je potrebný počítač so systémom WINDOWS XP a starší !
Windows 7 a novší systém nemusia tieto diskety vedieť vytvoriť ! 
Korg MicroArranger

Korg MicroArranger
Najnovšia verzia systému je:        (v1.00)
Resouces data - hudobné dáta:   (v1.00)
Korg Liverpool

Korg Liverpool
Najnovšia verzia systému je:v     (v1.02)
Resouces data - hudobné dáta:  (v1.02)

Created 2008-2024
www.korgpa.sk
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah