Korg Pa ukážky zvukov a nástrojov v MP3 - korgpa.sk 2024

Site language
Jazyk stránky
Prejsť na obsah

Korg Pa ukážky zvukov a nástrojov v MP3

Korg Pa STORE > Free-Download > MP3 - formát
Korg Pa nové zvuky:
Model:Popis:

Korg Pa600
128 nových zvukov vyrobených z wav vzoriek nachádzajúcich sa
v ROM pamäti Korg Pa600.
Zvuky - nové nástroje sú v poradí ako GM sada a teda aj čísla zvukov sú podľa normy GM. Pre použitie zvukov stači zvoliť iba USER banku a čísla - poradie zvukov sa nemení. napr.: číslo zvuku Gitara 27 a nový zvuk Gitara bude tiež v USER na 27 pozícii.
Tieto "MEGAVOICE" sú jedinečné a je možné načítať aj pre iné nástroje vyšších modelov. Tieto zvuky sú iné ako Pa900 megavoice.
Túto banku je možné načítať a mať v nástrojoch: Pa900, Pa3X, Pa3X Le a Pa4X. Je vhodná aj pre vyššie modely.
Ďalšie informácie:

Korg Pa900
128 nových zvukov vyrobených z wav vzoriek nachádzajúcich sa
v ROM pamäti Korg Pa900.
Zvuky - nové nástroje sú v poradí ako GM sada a teda aj čísla zvukov sú podľa normy GM. Pre použitie zvukov stači zvoliť iba USER banku a čísla - poradie zvukov sa nemení. napr.: číslo zvuku Gitara 27 a nový zvuk Gitara bude tiež v USER na 27 pozícii.  
Tieto "MEGAVOICE" sú jedinečné a je možné načítať aj pre iné nástroje vyšších modelov. Tieto zvuky sú iné ako Pa600 megavoice.
V nástroji Pa900 je možné mať súčasne megavoice Pa600 aj meg.voice.Pa900 napr.: USER1 Pa600 zvuky + USER2 Pa900 zvuky
Táto banka zvukov nie je 100% kompatibilná pre model Pa600 nakoľko v Pa600 nie sú všetky wav použité vo zvukoch pre Pa900 a teda nie je vhodná pre nižšie modely !
Ďalšie informácie:


Korg Pa3X Le

128 nových zvukov vyrobených z wav vzoriek nachádzajúcich sa
v ROM pamäti Korg Pa3X Le.
Zvuky - nové nástroje sú v poradí ako GM sada a teda aj čísla zvukov sú podľa normy GM. Pre použitie zvukov stači zvoliť iba USER banku a čísla - poradie zvukov sa nemení. napr.: číslo zvuku Gitara 27 a nový zvuk Gitara bude tiež v USER na 27 pozícii.  
Tieto "MEGAVOICE" sú jedinečné a je možné načítať aj pre iné nástroje vyšších modelov. Tieto zvuky sú iné ako Pa600 megavoice.
V nástroji Pa3X Le je možné mať súčasne megavoice Pa600 aj meg.voice.Pa900 napr.: USER1 Pa600 zvuky + USER2 Pa900 zvuky
Táto banka zvukov nie je 100% kompatibilná pre model Pa600 nakoľko v Pa600 nie sú všetky wav použité vo zvukoch pre Pa900 a teda nie je vhodná pre nižšie modely !
Ďalšie informácie:


Korg Pa3X
128 nových zvukov vyrobených z wav vzoriek nachádzajúcich sa
v ROM pamäti Korg Pa3X.
Zvuky - nové nástroje sú v poradí ako GM sada a teda aj čísla zvukov sú podľa normy GM. Pre použitie zvukov stači zvoliť iba USER banku a čísla - poradie zvukov sa nemení. napr.: číslo zvuku Gitara 27 a nový zvuk Gitara bude tiež v USER na 27 pozícii.  
Tieto "MEGAVOICE" sú jedinečné a je možné načítať aj pre iné nástroje vyšších modelov. Tieto zvuky sú iné ako Pa600 megavoice.
V nástroji Pa3X je možné mať súčasne megavoice Pa600 aj mega voice Pa900 napr.: USER1 Pa600 zvuky + USER2 Pa900 zvuky.
Túto banka zvukov je možné načátať pre Pa4X. Nie je vhodná pre Pa900a Pa600 z dôvodu iných wav zvukov v ROM pamäti nástrojov.
Ďalšie informácie:


Korg Pa4X
Čoskoro.
Ďalšie informácie:

počítadlo.abz.cz

Created 2008-2024
www.korgpa.sk
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah