Zvuky pre Korg Pa - Korg Profesionálne aranžéry

Slovenská súkromná stránka už 13 rokov poskytuje informácie.
2 0 2 1
2 0 0 8
Jazyk stránky:
Prejsť na obsah

Zvuky pre Korg Pa

Informácia:
Vysvetlenie pojmov:
      
ROM pamäť: ROM pamäť je pamäť nástroja, kde sú uložené všetky továrenské nástroje - zvukové zvorky nástrojov.
RAM pamäť: RAM pamäť je pamäť, ktorá je k dispozícii pre užívateľa a pre jeho PCM zvukové vzorky z WAV.
 
ROM zvuky: ROM zvuky boli nahraté do ROM pamäti v továrni kde vyrobili nástroj. 
                    Majiteľ nemá prístup spravovať túto pamäť. 
                    Užívateľ má iba možnosť používať zvukové vzorky obsiahnuté v tejto pamäti ! 
RAM zvuky: PCM zvukové vzorky sa ukladajú a používajú práve túto pamäť. Každý model má inú veľkosť tejto pamäti. 

Veľkosti RAM pamätí jednotlivých modelov štanartne predávaných:
Korg Pa80:            16 MB po dokúpení
Korg Pa800:          64 MB
Korg Pa1X:            16 MB alebo 32 MB
Korg Pa2X:          128 MB
Korg Pa300:          32 MB ( od verzie OS v2.0 novinka ! )
Korg Pa600:          96 MB
Korg Pa600QT:      96 MB
Korg Pa900:        192 MB
Korg Pa3X Le:     192 MB
Korg HAVIAN30: ?
Korg Pa3X: 128 MB nekomprimovaných PCM zvukov / 256 MB komprimovaných zvukov
                   256 MB nekomprimovaných PCM zvukov / 512 MB komprimovaných zvukov
Korg Pa4X: 400 MB nekomprimovaných PCM zvukov / 800 MB komprimovaných zvukov (od verzie OS 1.2.0 novinka ! )

Podporu, správne načítanie a používanie KOMPRIMOVANÝCH zvukových vzoriek majú iba nástroje Korg Pa3X a Pa4X. 
Zatiaľ iné nástroje nevedia používať takéto zvuky. 

Samplované zvuky, wav vzorky, zvukové banky, nové zvuky vyrobené zo samplov obsiahnuté v nástroji.

Zvuky sú vyrobené pre nástroje:
 Korg Pa600, Pa600QT, Pa900, Pa3X Le, HAVIAN30, Pa3X a Pa4X


 nové zvuky USER 1 SET GM
Zvuky sú vyrobené podľa GM midi normy. Nových 128 zvukov môžete použiť ako v štýloch tak aj MIDI skladbách.
Čísla zvukov sú rovnaké ako v GM zozname tak stačí iba navoliť už len USER 1 banku. Čísla a poradie nástrojov sú nezmenené.
Tieto zvuky budú načítané a používane z ROM pamäti nástroja nie RAM pre wav zvuky!
Zvuky sú vyrobené pre nástroje Korg Pa600, Pa600QT, Pa900, Pa3X Le, HAVIAN30, Pa3X a Pa4X
Pre niššiu radu ako Pa600 nemusia znieť správne!!! 
Zvuky sú vyrobené pre nástroje:
 Korg Pa900, Pa3X Le, HAVIAN30, Pa3X a Pa4X


 nové zvuky USER 2 SET GM
Zvuky sú vyrobené podľa GM midi normy. Nových 128 zvukov môžete použiť ako v štýloch tak aj MIDI skladbách.
Čísla zvukov sú rovnaké ako v GM zozname tak stačí iba navoliť už len USER 2 banku. Čísla a poradie nástrojov sú nezmenené.
Tieto zvuky budú načítané a používane z ROM pamäti nástroja nie RAM pre wav zvuky! 
Zvuky sú vyrobené pre nástroje Korg Pa900, Pa3X Le, HAVIAN30, Pa3X a Pa4X
Pre niššiu radu ako Pa900 nemusia znieť všetky zvuky správne!!! 
 KORG Pa nové SAMPLOVANÉ - WAV zvuky

Zvuky sú vyrobené z wav nasamplovaných zvukových vzoriek. Zvuky môžete použiť ako v štýloch tak aj MIDI skladbách.
Zvuky sú vyrobené pre nástroje:
Korg Pa600, Pa600QT, Pa900, HAVIAN30, Pa3X Le, Pa3X a Pa4X
Tieto zvuky budú načítané a používane z RAM pamäti pre wav zvuky a nie z ROM ! 
Pre staršie nástroje rady Korg Pa sa tieto zvuky ani nemusia dať načítať !!!
(dôvod je jednoduchý: staršie nástroje nepoznajú novšie modely) 
Zvuky a zvukové ukážky nových nástrojov:
J O D L E R

UKÁŽKA:


POPIS:                                             (zvuk je FX efektamy s možnosťou úpravy)
1 voice: zvuk s jodlovacím hlasom jodlera. 
1. Jodler
G A J D Y

UKÁŽKA:

POPIS:                                             (zvuk je FX efektamy s možnosťou úpravy)
4 voice: zvuky gájd 
1. Gajdy-celtic 1
2. Gajdy-celtic 2
3. Gajdy-celtic 3
4. Gajdy-celtic 4
C I M B A L
UKÁŽKA:

POPIS:                                             (zvuk je FX efektamy s možnosťou úpravy)

GM banka Pa600
UKÁŽKA:
POPIS:                                             (zvuk je FX efektamy s možnosťou úpravy)

GM banka 128 nových zvukov zoradených podľa poradia normy GM
(napr. ked je gitara č.27 tak na 27 mieste je aj v tejto banke.Takže zvuky nie je potrebné meniť a hľadať. Stači vymeniť iba banku)
GM banka Pa900
UKÁŽKA:
POPIS:                                             (zvuk je FX efektamy s možnosťou úpravy)

GM banka 128 nových zvukov zoradených podľa poradia normy GM
(napr. ked je gitara č.27 tak na 27 mieste je aj v tejto banke.Takže zvuky nie je potrebné meniť a hľadať. Stači vymeniť iba banku)Pripravujeme aj ďalšie zvuky a nástroje
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah